Adresar

Ovako_upitnik (1)

Podaci navedeni u ovoj tablici su prikupljeni u prosincu 2014. godine. Prikupljeni su anonimnim telefonskim razgovorima sa medicinskim sestrama s ginekoloških odjela, te se ni na kakav način ne mogu smatrati službenim informacijama, već služe samo za informativne svrhe.

Ako želite napraviti siguran pobačaj i niste u mogućnosti napraviti ga radi financijskih ili drugih razloga, kliknite www.womenonwaves.org  ili www.womenonweb.org.